Ścierniwa

ŚCIERNIWO POMIEDZIOWE:
Granulacja (mm) - 0,2-0,5 ; 0,2-1,0 ; 0,2-1,4 ; 0,2-2,8 ; 0,7-2,8, twardość 6,5.
ZALETY:
umożliwia uzyskanie każdego stopnia oczyszczenia powierzchni wg normy szwedzkiej SIS 055900-1967 i PN-70/H-97050;
- umożliwia uzyskanie optymalnej chropowatości i rozwinięcia powierzchni;
- zapewnia największą wydajność czyszczenia wśród ścierniw niemetalowych;
ZASTOSOWANIE:
- stocznie: czyszczenie blach, kadłubów statków, wyposażenia; konstrukcje stalowe, mosty, wiadukty, zbiorniki magazynowe, rury, przewody rurowe, transport rurowy, konstrukcje lądowe i wodne, obróbka wykańczająca betonowych elementów fasad budynków, fundamentów, stropów, czyszczenie powierzchni ogrzewczych kotłów;  usuwanie starych powłok malarskich, rdzy, zgorzeliny, warstw sztucznego tworzywa;  przygotowanie powierzchni metalowych pod zestawy farb chlorokauczukowych, poliwinylowych, epoksydowych, poiluretanowych i specjalnych przeciwporostowych oraz pod metalizację.

MIKROKULKI SZKLANE:
Granulacja – 0,07-0,11 ; 0,2-0,3mm, twardość 6.
Zastosowanie:

- obróbka powierzchni miękkich materiałów takich jak aluminium i ich stopów
- czyszczenie spawów, zgorzeliny na stali nie-rdzewnej
- utwardzanie powierzchni metali  ("kulowa-nie"), satynowanie, wybłyszczanie i ujednolicania wyglądu powierzchni, usuwania śladu uszkodzeń powierzchni i innych obróbek

GRANULAT SZKLANY:
Granulacja – 0,2-0,8mm, twardość 6-7.
Zastosowanie – Czyszczenie metali kolorowych głównie aluminium,

ŚRUT STALIWNY / ŻELIWNY KULISTY:
Granulacja – S70 , S110, S170, S230, S330, S390, S550, S660, S780
Zastosowanie – Czyszczenie Odlewów, Odkuwek, cięcie kamienia

ŚRUT STALIWNY / ŻELIWNY ŁAMANY:
Granulacja – G12, G14, G16, G18, G25, G40, G50, G80
Zastosowanie – Do usuwania zgorzelin, do przygotowania powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne

ELEKTROKORUND ZWYKŁY:
Granulacja (najczęściej stosowana) – F 60;F 70; F 100. Twardość 9.
Ścierniwo syntetyczne wielokrotnego użytku na bazie tlenku glinu (min 95%). Jest  to  ścierniwo  uniwersalne,  mające  za-stosowanie  do  czyszczenia  metali  kolorowych (lekkich) oraz ich stopów, metali cięż-kich, stali nierdzewnych, twardych materiałów (widia) i  powierzchni  metali  utwardzonych  cieplnie, materiałów  magnetycznych  mających  pozostać  magnetycznymi,  wyrobów  cienkościennych.  Stosowany  jest  też  do  obróbki  szkła, ceramiki, kamienia, betonu, drewna, tworzyw sztucznych i innych materiałów.

ścierniwo pomiedziowe mikrokulki szklane granulat szklany śrut staliwny kulisty śrut staliwny łamany elektrokorund zwykły