Zawory ścierniwa

Zawory ścierniwa

Przez zawór ścierniwa przepływa mieszanka sprężonego powietrza i ścierniwa wydostającego się pod ciśnieniem przez króciec znajdujący się na dole oczyszczarki. Dozowanie ścierniwa odbywa się przy pomocy regulowanego pokrętła znajdującego się na górze zaworu.

Jesteśmy jedynym w Polsce dystrybutorem zaworów ścierniwa marki Schmidt.

schmidt

Zawór Schmidt Micro® MGV-32 Zawór Schmidt Micro® daje precyzyjną kontrolę nad ilością zużywanego ścierniwa. Nadaje się do wszystkich rodzajów ścierniw, począwszy od lekkich ścierniw z tworzyw sztucznych, po ciężkie jak np. śrut staliwny okrągły lub ostrokrawędziowy. Szeroki zakres możliwości dozowania ścierniwa podnosi produktywność i skutecznie kontroluje zużycie ścierniwa. Prosta i niezawodna konstrukcja zapewnia bezawaryjne działanie przez długi czas.
· Nadaje się do wszystkich rodzajów ścierniw,
· Precyzyjne dozowanie ścierniwa,
· Unikalna konstrukcja eliminuje turbulencje powietrza w
komorze mieszania,
· Prosta i niezawodna konstrukcja,
· Redukcja kosztów z uwagi na znacznie obniżone zużycie
ścierne.

   

Zawór Thompson Schmidt

Oryginalny zawór Thompson Schmidt jest normalnie zamkniętym, samouszczelniającym,
dozującym ścierniwo zaworem który znany jest z szybkiego i sprawnego reagowania na sygnały
z pneumatycznych bądź elektrycznych urządzeń sterujących typu „deadman”. Zawór w tym samym
czasie odcina dopływ ścierniwa do dyszy oraz zamyka zbiornik oczyszczarki. Możliwe jest zdalne
odcięcie dopływu ścierniwa, co pozwala operatorowi zatrzymać przepływ mediów ściernych przy
jednoczesnym zapewnieniu kontynuacji stałego przepływu powietrza. Zapewnia to szybki i łatwy
sposób na oczyszczenie węży śrutowniczych oraz czyszczonych powierzchni ze ścierniwa.
Zaprojektowany dla większego bezpieczeństwa operatora, zawór Thompson® jest idealny
dla wielorakich zastosowań i jest łatwo przystosowalny do większości istniejących układów
do obróbki strumieniowo – ściernej. Przeznaczony do dokładnego dozowania wszelkiego rodzaju
ścierniw i może być zmodyfikowany do specjalnych zastosowań.

Zawór Schmidt Thompson

Zawór Schmidt Thompson II

Druga generacja zaworów Thompson® została zaprojektowana w celu zapewnienia
najwyższej wydajności w dozowaniu materiałów ściernych. Zawór Schmidt Thompson II® jest
normalnie zamkniętym, samozamykającym, dozującym ścierniwo zaworem który znany jest z
szybkiego i sprawnego reagowania na sygnały z pneumatycznych bądź elektrycznych dźwigni
sterujących typu „deadman”.

Zawór Schmidt Thompson

Zawór Schmidt Micro MV2

Zawór Micro MV2®, będący następcą zaworu Schmidt Micro®, zawiera wbudowany wskaźnik położenia pokrętła (VPI – Virtual Position
Indicator). Dokładnie pokazuje on położenie nurnika względem otworu ścierniwa, znajdującego się wewnątrz zaworu. Ponadto, podziałka wskazuje liczbę obrotów pokrętła dozowania ścierniwa jaka została wykonana. To daje operatorowi większą precyzję i ciągłość parametrów przy dostosowywaniu przepływu ścierniwa w odniesieniu do różnych warunków pracy, wielkości dysz, ciśnienia powietrza oraz rodzaju i granulacji ścierniwa.
Udoskonalona konstrukcja zaworu Micro MV2 wykorzystuje pęd przepływającego powietrza
do porywania ścierniwa znajdującego się na spodzie zaworu w celu wytworzenia bardziej spójnego
przepływu ścierniwa. W celu wydłużenia czasu eksploatacji zaworu, jego części wewnętrzne
wykonane są z udoskonalonych, odpornych na ścieranie, materiałów. Dzięki przebudowanemu
korpusowi i mniejszej liczbie pojedynczych elementów, nowy zawór MV2® jest łatwiejszy
w demontażu i naprawie niż jego poprzednik, a tym samym generuje mniejsze koszty robocizny.
Te i inne cechy pozwalają operatorowi zmniejszyć zużycie ścierniw i zwiększyć produktywność.

 

Zawór Schmidt Micro MV2