Głowica do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rur

HOLLO-BLAST JUNIOR
Urządzenie podłącza się wężem do oczyszczarki w miejsce standardowe dyszy. Ścierniwo wyrzucane jest przez końcówkę rozpraszającą, która powoduje skierowanie strumienia na wewnętrzne powierzchnie czyszczonej rury. Urządzenie jest wyposażone w cztery podwójne pierścienie o różnych średnicach, które po zamocowaniu na korpusie urządzenia powodują ustalenie położenia w osi rury. Końcówka oraz tulejki są wykonane z węglika wolframu.
W standardzie urządzenie umożliwia czyszczenie rur do długości 1025mm. Do czyszczenia dłuższych odcinków rur należy zastosować przedłużenie z rury 3/8”. Używane ścierniwo musi być dobrze przesiane i suche. Można używać wszystkich popularnych rodzajów ścierniwa (z wyjątkiem elektrokorundu itp.).
Nazwa    Nr katalogowy
HOLLO-BLAST
Urządzenie to jest rozwinięciem możliwości  Hollo - Blast Juniora. Do czyszczenia rur w zakresie średnic 51 – 76 mm używa się nieuzbrojonego urządzenia podłączonego do przewodu ścierniwa oprawą CHE-2 lub rurą o średnicy 1¼” i długości odpowiadającej minimum połowy długości czyszczonej rury.  
Czyszczenie rur w o większym zakresie średnic (76 – 127 mm) odbywa się przez zamocowanie na korpusie urządzenia dwóch pierścieni z czterema kompletami kołków o różnych długościach. Pozwalają one na ustawienie urządzenia dokładnie w osi rury zapewniając równomierne czyszczenia całej, czyszczonej powierzchni. Długość kołków należy dobierać do odpowiadające średnicy czyszczonej rury.
Czyszczenie rur w zakresie średnic 127 – 305 mm odbywa się bez pierścieni i kołków, a z użyciem wózka rozporowego. Korpus urządzenia mocujemy w uchwyty wózka, a średnicę odpowiadającą wymiarowi czyszczonej rury ustala się nakrętkami.
Dostępne dwa typy urządzenia: z dyszą o średnicy 12,5 mm dla ścierniw o granulacji do 0,72 mm oraz z dyszą o średnicy 16 mm dla ścierniw o granulacji do 1,2 mm.

Czyszczenie rur