Dźwignie sterujące

Dźwignia sterująca służy do sterowania pracą oczyszczarki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) istnieje obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora . W dźwigni sterującej typu „deadman”, umyślne lub też nieumyślne, zwolnienie dźwigni właściwej powoduje natychmiastowe przerwanie procesu czyszczenia. Rozpoczyna się on natomiast w momencie wciśnięcia dźwigni właściwej. Przed przypadkowym załączeniem układu chroni zamontowany odrzutnik ze sprężyną.

Dźwignia pneumatyczna

Dźwignia pneumatyczna wykorzystuje dwa podłączane przewody powietrzne. W momencie, gdy dźwignia jest zwolniona, powietrze wlatuje poprzez jeden z przewodów i wydostaje się przez otwór w dźwigni. Kiedy jest wciśnięta, gumowy docisk blokuje otwór, kierując tym samym strumień powietrza do drugiego przewodu powietrznego. Powracające powietrze zasila zawór sterujący i rozpoczyna proces czyszczenia.

Dźwignia elektryczna

    Dźwignia elektryczna w miejsce przewodów powietrza i otworu w dźwigni, używa natomiast przewodu elektrycznego i mikrostyków. Kiedy dźwignia właściwa jest zwolniona, powietrze z oczyszczarki zatrzymywane jest przez elektrozawór. Z niego sygnał elektryczny jest wysyłany przewodem do przełącznika zamontowanego w dźwigni sterującej. Kiedy dźwignia właściwa zostanie wciśnięta, mikrostyki zostaną zwarte, a sygnał zostanie przesłany do elektrozaworu. Ten z kolei umożliwia przepływ powietrza do zaworu sterującego pracą oczyszczarki. Dla bezpieczeństwa operatora, wykorzystywane napięcie w przewodzie sterującym wynosi 12 V.
Dźwignia elektryczna zalecana jest jeśli odległość między dyszą i dźwignią sterującą a oczyszczarką wynosi ponad 30 metrów. Straty ciśnienia na tak długim dystansie powodują wydłużenie czasu reakcji oczyszczarki na sygnał z dźwigni pneumatycznej co uniemożliwia pewne i bezpieczne sterowanie pracą oczyszczarki. Maksymalna zalecana odległość między operatorem a oczyszczarką wynosi do 100 metrów. Na dłuższym dystansie rośnie zbyt dużo opór elektryczny co może powodować zakłócenia w działaniu dźwigni. W takim wypadku należy zastosować przewody o większym przekroju i odpowiednie złączki.