Osprzęt roboczy

Podkategorie

 • Dysze śrutownicze
 • Dźwignie sterujące

  Dźwignia sterująca służy do sterowania pracą oczyszczarki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) istnieje obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora . W dźwigni sterującej typu „deadman”, umyślne lub też nieumyślne, zwolnienie dźwigni właściwej powoduje natychmiastowe przerwanie procesu czyszczenia. Rozpoczyna się on natomiast w momencie wciśnięcia dźwigni właściwej. Przed przypadkowym załączeniem układu chroni zamontowany odrzutnik ze sprężyną.

 • Zawory sterujące
 • Zawory ścierniwa

  Przez zawór ścierniwa przepływa mieszanka sprężonego powietrza i ścierniwa wydostającego się pod ciśnieniem przez króciec znajdujący się na dole oczyszczarki. Dozowanie ścierniwa odbywa się przy pomocy regulowanego pokrętła znajdującego się na górze zaworu.

   

  Jesteśmy jedynym dystrybutorem zaworów marki Schmidt na Polskę.

  schmidt

 • Węże i przewody
 • Głowice do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rur
 • Oprawy i złączki