Oczyszczarki wielkogabarytowe

 

 

 

 

 Na życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia urządzeń w zawory ścierniwa oraz sterujące, starego typu. Np. zawory ścierniwa: talerzowe FSV, PVR-G, SGV, GVA itp. Zawory sterujące: RCV-125, RMS-2000

 

Sterowanie oczyszczarkami jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) – obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora.