Oczyszczarki / piaskarki bezpyłowe

 OBC-40

System oczyszczarki bezpyłowej przejezdnej o wysokiej wydajności doczyszczania (jak na rozwiązania bezpyłowe), z kompletnym układem ssącym na bazie wentylatora bocznokanałowego.  System składa się z :
•    oczyszczarki strumieniowo-ściernej na bazie zbiornika ciśnieniowego 40 l; wyposażonej w zawór dekompresji COMBO, zawór ścierniwa MICRO, z łatwą regulacją przepływu ścierniwa, układ regulacji parametrów sprężonego powietrza
•    zbiornika zasypowego ścierniwa wraz z separatorem (realizuje funkcję oczyszczania i magazynowania ścierniwa)
•    transportera podciśnieniowego wraz instalacją odpylająco-filtracyjną
•    głowicy czyszczącej wraz z dyszą i szczotką ochronną,
•    elektrycznej tablicy sterującej.

System charakteryzuje się następującymi parametrami:
•    wydajność od 0,5-5 m2/h (w zależności od obrabianej powierzchni)
•    dysza robocza fi 4,5 lub 6 mm
•    szczotka wymienna fi 50-70-90 mm (w zależności od przyjętego rozwiązania głowicy)
•    szerokość czyszczonego pasa ok. 30-50 mm
•    dźwignia sterująca umieszczona przy głowicy czyszczącej

piaskarka bezpyłowa dysza

 Na życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia urządzeń w zawory ścierniwa oraz sterujące, starego typu. Np. zawory ścierniwa: talerzowe FSV, PVR-G, SGV, GVA itp. Zawory sterujące: RCV-125, RMS-2000

 

Sterowanie oczyszczarkami jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) – obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora.