Informacje techniczne

 

Sprężone powietrze
Właściwe powietrze dla procesu czyszczenia musi być osuszone i bez zanieczyszczeń
zgodnie z klasą 2.4.2. wg ISO 8573.1. Ciśnienie pracy standardowo stosowane to ok. 0,6-0,8
MPa. Piaskiem czyści się i przy ciśnieniu ok. 0,5. Zapotrzebowanie dyszy na sprężone
powietrze zależy od ciśnienia roboczego powietrza i średnicy otworu dyszy
Przy obliczaniu wydajności należy uwzględnić średnicę dyszy, która ulega rozkalibrowaniu w
czasie eksploatacji np. o 1,5 mm oraz ok. 8%-10% naddatek (w m3/min).

Ciśnienie MPaŚrednica dyszy ( mm )
4,5689,51112,5
0,4 0,80 1,45 2,40 3,40 4,60 6,00
0,5 0,95 1,75 2,90 4,05 5,50 7,15
0,6 1,10 2,00 3,35 4,75 6,40 8,30
0,7 1,25 2,30 3,80 5,50 7,35 9,45
0,8 1,40 2,60 4,40 6,15 8,20 10,60
0,9 1,55 2,90 4,85 6,85 9,15 11,70
1,0 1,70 3,20 5,35 7,60 10,00 12,90

 

 Np. dla dyszy o średnicy ok. 6 mm przy ciśnieniu 0,6 MPa potrzebna jest minimalna wydajność
sprężarki ok 2 m3/min a po rozkalibrowaniu się dyszy do 8 mm już potrzeba ok 3,5 m3/min (nie licząc
niezbędnego naddatku i powietrza do oddychania dla operatora).