Oczyszczarki / piaskarki

Zasada działania oczyszczarki / piaskarki oparta jest na wykorzystaniu mieszanki sprężonego powietrza ze ścierniwem. Czyszczenie odbywa się poprzez nadanie energii kinetycznej ścierniwu. Metoda czyszczenia odbywać się może na sucho bądź w osłonie wodnej minimalizującej zapylenie przestrzeni roboczej operatora.

Oczyszczarka / piaskarka pneumatyczna

Oczyszczarki / piaskarki pneumatyczne służą do czyszczenia konstrukcji stalowych, wyrobów hutniczych, odlewów, strumieniem ścierniwa w obiegu otwartym. Oczyszczarka może zostać wyposażona w układ pneumatycznego lub elektropneumatycznego sterowania, pozwalający w sposób zdalny sterować procesem czyszczenia i dekompresją zbiornika.
Cały układ oczyszczarki zestawiany jest pod konkretne wymagania klienta – dobierana jest wielkość zbiornika, rodzaj zaworów (sterujących i ścierniwa), dysz, oprzętu BHP, typ sterowania, długości przewodów, itp. Dzięki temu możliwe jest optymalne rozwiązanie dla różnego rodzaju zastosowania – do prac na wysokościach, lekkich prac w terenie czy też wysokowydajnych urządzeń do czyszczenia dużych powierzchni.
Wszystkie oferowane przez nas oczyszczarki spełniają aktualnie obowiązujące przepisy – posiadają układ zdalnego sterowania z miejsca operatora (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) – obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora), oraz wyposażone są w dźwignię sterującą typu deadman.